Artikler

Om konkurskarantænelandsretsafgørelse

By august 13, 2021 No Comments

NY AFGØRELSE FRA LANDSRETTEN OM KONKURSKARANTÆNE TIL DIREKTØR BL.A. PÅ GRUND AF OVERDRAGELSE MOD BETALING AF KR. 25.000,- TIL UDENLANDSK SELSKAB, DER TILBYDER AT OVERTAGE NØDLIDENDE SELSKABER PÅ VEJ MOD KONKURS.

Vestre Landsret har i maj måned 2021 afsagt en kendelse om konkurskarantæne til en direktør i et selskab, som var nødlidende.

I stedet for at få det insolvente selskab afviklet korrekt, valgte direktøren at lade selskabet overdrage til et udenlandsk selskab med begrænset ansvar, og direktøren sørgede ikke for, at dette udenlandske selskab afviklede det danske selskab på en korrekt måde. Det udenlandske selskab annoncerede i øvrigt med, at direktøren ved overdragelsen kunne slippe for gæld og bøvl. Direktøren havde ligeledes afleveret alt regnskabsmateriale til en repræsentant for det udenlandske selskab i et motorvejskryds.

Direktøren blev frifundet for konkurskarantæne i skifteretten.

Kurator kærede afgørelsen til landsretten med påstand om konkurskarantæne i 3 år.

Landsretten udtalte, at det udenlandske selskabs forretningskoncept indebar, at det nødlidende danske selskab skulle gå konkurs, således at kurator ikke fik adgang til oplysninger om selskabets forhold, herunder bogføring m.m. Direktørens forklaring om, at direktøren ikke kendte det udenlandske selskabs forretningskoncept, blev tilsidesat som utroværdigt. Der havde i øvrigt været tidligere konkurser.

Landsretten udtalte, at direktøren havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, som gjorde ham uegnet til at lede en erhvervsvirksomhed. Konkurskarantæneperioden blev fastsat til 3 år.