Artikler

Om lejers ansvar for vandskade

By august 13, 2021 No Comments

LEJERE (OVERBOEN) BLEV IKKE ANSET FOR ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR VANDSKADE I ANDEN LEJERS LEJLIGHED (UNDERBOEN) SOM FØLGE AF TILSTOPPET AFLØB PÅ ALTANEN

Lejerne havde lejet en lejlighed i et almennyttigt boligselskab, og i forbindelse med et skybrud opstod der en vandskade på underboens lejlighed, hvilket var en følge af, at et afløb på overboens terrasse var tildækket af en plastickurv, der stoppede for afløbet.

En repræsentant for boligselskabet kom til stedet og løftede plastickurven, hvorefter vandet løb ud gennem afløbet. Det kostede godt kr. 55.000,- at udbedre skaden på underboens lejlighed.

Boligselskabet mente, at lejerne (overboen) måtte være erstatningsansvarlige for vandskaden, idet man gjorde gældende, at lejerne havde handlet culpøst (ansvarspådragende) ved at stille plastickurven på altanen oven på afløbet, og dermed havde blokeret for afløbet. Lejerne havde således ikke behandlet det lejede forsvarligt.

Lejerne (overboen) påstod frifindelse, idet de ikke mente, at de havde handlet culpøst.

Lejerne blev frifundet både i byretten og i landsretten.

Efter en samlet vurdering mente begge domstole, at lejerne ikke havde handlet på en sådan måde, at lejerne kunne blive erstatningsansvarlige for vandskaden. (U 2021.594)