Konkurs – Egenbegæring
Hvis du er kommet i økonomiske problemer, der medfører at du ikke længere har mulighed for at betale dine regninger efterhånden som de forfalder, har du mulighed for at begære dig selv eller din virksomhed konkurs via en såkaldt egenbegæring. En egenbegæring er betinget af, at dine betalingsvanskeligheder ikke blot er forbigående, samt at du er myndig og ikke er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt.

Det er skifteretten i den retskreds, hvor du har hjemsted, der i sidste ende skal afgøre, om du opfylder konkursbetingelserne. Der stilles som udgangspunkt de samme betingelser i henseende til insolvens og beviset herfor, hvad enten konkursbegæringen er indgivet af dig selv eller af en kreditor, der har penge til gode hos dig eller din virksomhed. Det ligger dog i sagens natur, at hvis du selv indgiver en konkursbegæring og derved erkender at være insolvent, vil betingelsen om insolvens i almindelighed foreligge.

Når man indgiver en egenbegæring, skal man betale en retsafgift på 750 kr. samt en sikkerhed på 30.000 kr. til sikkerhed for konkursbehandlingen. Når du indleverer en egenbegæring om konkurs ved skifteretten, skal du samtidig indlevere en liste over boets aktiver og passiver, således at skifteretsdommeren kan tage stilling til, at konkursbetingelserne er opfyldt.

Såfremt skifteretten har erklæret dig eller din virksomhed konkurs, vil skifteretten indsætte en kurator, der i grove træk har til opgave at realisere konkursboets aktiver på den bedste og billigste måde, hvorefter provenuet fordeles i overensstemmelse med konkurslovens bestemmelser herom til de kreditorer der har penge til gode i boet. Udlodningen af et evt. provenu finder sted efter at skifteretten på en afsluttende skiftesamling, har stadfæstet kurators afsluttende redegørelse for bobehandlingen samt kurators boregnskab.

Efter endt konkursbehandling er der oftest mulighed for en efterfølgende gældssanering, da reglerne om gældssanering i konkurs er mere lempelige.

Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med indgivelse af en egenbegæring om konkurs, er du altid velkommen til at kontakte Zacher Advokater.

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked