Retssager
Zacher Advokater bistår erhvervsklienter i retssager, der anlægges ved henholdsvis byretten, landsretterne Sø- og Handelsretten samt Højesteret. Vi deltager også som partsrepræsentant i voldgiftssager. Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • afdækning af sagens faktum, herunder vurdering af sagens beviser
  • afdækning af sagen juridiske problemstillinger
  • strategisk og taktisk tilrettelæggelse af sagen
  • anlæggelse af sag
  • udarbejdelse af processkrifter med tilhørende bilag
  • evt. gennemførelse af skønsforretning
  • gennemførelse af hovedforhandling med procedure
  • vurdering af evt. anke/kære
  • gennemførelse af evt. ankesag

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked