En almindelig inkassosag
Zacher Advokater har en lang tradition for behandling af inkassosager, herunder alm. inkasso, lejeinkasso, almenlejeinkasso og kreditforeningsinkasso.

Sagens forløb
En alm. inkassosag indledes med, at den skyldige fordring overgives til os med de nødvendige bilag, der dokumenterer fordringens eksistens. Vi sender herefter en eller to rykkerskrivelser. Herefter sendes en inkassoskrivelse med et tilhørende frivilligt forlig. Hvis skyldneren ikke reagerer herpå udarbejdes et betalingspåkrav eller evt. en stævning. Et betalingspåkrav udarbejdes ofte, når skyldneren ikke har fremsat indsigelser overfor fordringens størrelse eller eksistens. Hvis der ikke er indsigelser overgår sagen til fogedretten til tvangsfuldbyrdelse oftest med foretagelse af udlæg i skyldnerens aktiver. Hvis skyldneren har indsigelser overgår sagen til byretten og der indledes en egentlig retssag om kravet. Der udarbejdes processkrifter og fremlægges dokumenter, der dokumenterer kravet enten helt eller delvist. Sagen afgøres til sidst af domstolene. Hvis der ikke er indsigelser overfor kravet eller hvis man senere får dom over skyldneren kan man registrere skyldneren i RKI, idet vi er RKI Inkassopartner.

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked