En civil sag i vestre landsret
Som udgangspunkt behandles alle civile sager i byretten som 1. instans. Byretten kan dog henvise sager af principiel karakter til behandling i landsretten. Størstedelen af de civile sager, som landsretten behandler, er ankesager.

Inden sagen begynder
Landsrettens tre dommere kommer ind i retslokalet. En retssekretær læser op, hvem der fungerer som dommere, og hvilke parter og advokater, der er til stede. Dommerne og advokaterne har sorte kapper på.

Sagen begynder
Sagen begynder med, at parterne nedlægger sine påstande, dvs. at de fortæller, hvilket resultat de mener, landsretten skal nå til. Derefter forklarer den ene parts advokat, hvad sagen drejer sig om, og gennemgår sagens dokumenter. Dokumenterne er samlet i en ekstrakt (bilagssamling). I ankesagen har parterne oftest afgivet forklaring i byretten. Hvis de skal svare på supplerende spørgsmål i landsretten, bliver deres forklaring i byretten som regel læst op. Vidner skal også møde op i landsretten, hvis de er indkaldte. Vidner skal svare på supplerende spørgsmål. Skønsmænd kan også afhøres på ny. Når bevisførelsen er afsluttet er der procedure, hvor advokaterne forklarer, hvordan de mener, at landsretten skal afgøre sagen. Landsrettens dommere kan herefter komme med en tilkendegivelse eller de meddeler, hvornår de afsiger dom i sagen. KILDE: Domstolsstyrelsen

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked