En civil byretssag
De fleste civile sager i byretten bliver behandlet af en enkelt af rettens dommere. I særlige sager kan der deltage tre dommere fra retten. I boligretssager og andre specielle sagstyper kan der være to sagkyndige dommere med. De vil i retssalen side på hver sin side af rettens dommer.

Sagen begynder og parterne afhøres
Sagen begynder med, at de to parter i sagen kommer med deres påstande – det vil sige angiver, hvordan de mener, at sagen skal afgøres. Efter dette vil sagsøgerens advokat kort forklare om sagen og evt. læse op fra nogle af sagens dokumenter. Så skal hver part afgive forklaring. Først er det sagsøgerens tur og bagefter sagsøgtes. Efter dette kan der være vidner, der skal afgive forklaring, herunder evt. syns- og skønsmænd. Det er den part, der har indkaldt vidnet, der starter med at stille spørgsmål. Når alle har afgivet forklaring, redegør advokaterne for deres syn på sagen. Det kaldes procedure. Under proceduren vil først sagsøgers advokat og så sagsøgtes advokat forklare, hvorfor de mener, at sagen skal afgøres, således som de har påstået.

Dommerens evt. tilkendegivelse/optagelse til dom
Dommeren kan spørge om man ønsker en ”tilkendegivelse”. Hvis dommeren kommer med en tilkendegivelse, kan parterne tiltræde eller afslå tilkendegivelsen om sagens udfald. Hvis ikke begge parter accepterer tilkendegivelsen, vil der blive afsagt dom i sagen. Retten vil oplyse, hvornår dommen bliver afsagt. KILDE: Domstolsstyrelsen

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked